Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АС «Є-Звітність»: складання та переваги

Нормативними документами, що регламентують процес складання звітності є національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за №103/17398 (зі змінами), Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 березня 2017 року за №384/30252 (зі змінами), та Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2017 №44) (зі змінами).

 17 квітня 2018 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2018 № 340 «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.03.2018 за № 357/31809 (далі – Порядок), відповідно до вимог якого форми звітності складаються та подаються до органів Державної казначейської служби України із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби України (далі – АС «Є-Звітність»), перевагами якої є:

 спрощення складання та подання звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів усіх рівнів;

можливість здійснення перевірки та формування протоколу помилок складених звітів з урахуванням вимог чинного законодавства до їх складання;

в режимі реального часу відстеження статусу звіту;

можливості складання консолідованих звітів головними розпорядниками бюджетних коштів.

Звертаємо увагу, що майже усі дані бюджетної звітності заповнюються автоматично з баз даних обліку органів Казначейства. Головне значення для успішного складання звітності в АС «Є-Звітність» має правильність заповнення довідників власної фінансової та бюджетної звітності, в яких передбачено заповнення головного розпорядника, типу звітності, фонду, кодів програмної класифікації та терміну дії відповідного запису і що саме бухгалтерські служби головних розпорядників коштів повинні організувати роботу свої підвідомчих установ, перевіряючи правильність формування мережі звітності в розрізі кодів програмної класифікації.

Наголошуємо на відповідальності бухгалтерських служб бюджетних установ, а особливо установ, які є головними розпорядниками коштів, за ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітностіпідпорядкованих установ відповідно до вимог Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59.

Також повідомляємо, що відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» (зі змінами) ( останні зміни внесено 11 липня 2018 року постановою № 547) передбачено, що розпорядники коштів державного та місцевих бюджетів подають проміжну (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) та річну фінансову звітність за встановленими графіками органам Казначейства за місцем обслуговування. З метою виконання вказаної вимоги органи Казначейства встановлюють терміни подання звітності шляхом заповнення Календаря подачі звітності і його порушення є порушенням бюджетного законодавства.

Звертаємо увагу, що для складання звітності в АС «Є-Звітність» усі особи, відповідальні за подання електронної звітності, повинні мати електронний ключ і отримати обліковий запис та пароль користувача системи. Якщо сам процес генерації ключів та підключення до системи є безкоштовним, то захищений носій інформації (токєн)  потрібно придбати за рахунок кошторису установи. Оскільки розпоряднику/одержувачу бюджетних коштів необхідно мати не менше двох носіїв інформації, у кошторисі установи (підприємства) слід передбачити відповідні кошти на їх придбання.

У зв’язку з наближенням завершення бюджетного періоду, з метою своєчасної оплати платіжних доручень та забезпечення використання у повному обсязі бюджетних призначень, затверджених у кошторисах розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на         листопад – грудень 2018 року, зобов’язуємо:

  • активізувати роботу щодо укладання договорів на придбання товарів, робіт та послуг, які заплановано отримати у 2018 році, особливо по яких будуть застосовуватись процедури закупівель, визначені Законом України «Про публічні закупівлі», а також забезпечення рівномірного та своєчасного подання до Казначейства документів на оплату товарів, робіт та послуг не залишаючи їх значний обсяг на останні дні року;

- дотримуватись вимог пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228, яким визначено, що у разі коли фактичний обсяг власних надходжень з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року бюджетних установ менший, ніж планові показники, враховані у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов’язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису у частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді;

-  дотримуватись вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2011 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», яким визначено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду, крім випадків, передбачених наведеним пунктом.

У разі недотримання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів вказаних вимог законодавствабудуть застосовуватись заходи впливу, передбачені статтею 117 Бюджетного кодексу України.

 

 

 

Бердянське управління Державної  казначейської служби України в Запорізькій області

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

Децентралізація влади

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.