Звіт голови Бердянської РДА про реалізацію державної регуляторної політики Бердянською райдержадміністрацією у 2014 році

Бердянською райдержадміністрацією регуляторна діяльність здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Звіт про результати реалізації державної регуляторної політики Бердянською райдержадміністрацією у 2014 році підготовлений з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо підготовки органами виконавчої влади інформації про здійснення ними державної регуляторної політики, що були затверджені Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.05.2004 року № 50.

Бердянською райдержадміністрацією протягом 2014 року проводились роботи з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін.

На виконання  ст. 7, ст. 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»   райдержадміністрацією оприлюднені наступні плани діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів: 

- План діяльності Бердянської райдержадміністрації по підготовці регуляторних актів на 2014 затверджений головою райдержадміністрації від 04.12.2013 року та розміщений на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua. Повідомлення про оприлюднення «Плану діяльності Бердянської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік» було опубліковано в суспільно-політичній газеті «Південна зоря» № 136 (17146) від 07 грудня 2013 року.

Уточнений план діяльності Бердянської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затверджений 07.10.2014 року та розміщений на веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua/у вкладці «Регуляторна політика та розвиток підприємництва» з 07.10.2014.

Райдержадміністрація дотримується єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів – проектів голови райдержадміністрації.

Відповідно до внесених змін до «Плану діяльності Бердянської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік», було заплановано розробку проекту регуляторного акту – проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, якінадаються через Центр надання адміністративних послуг».

Райдержадміністрацією проведено роботу з підготовки та оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, якінадаються через Центр надання адміністративних послуг».Мета даного проекту розпорядження - врегулювання питання послідовного реформування системи надання адміністративних послуг, вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням району адміністративних послуг в одному приміщенні  за принципом «єдиного вікна» у чітко визначені строки, в комфортних умовах, з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністраторами, запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання.

Проект регуляторного акту та  аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua. Повідомлення про оприлюднення протягом п’яти наступних днів проекту регуляторного акту  в газеті «Південна Зоря» № 83 (17237) від 20.11.2014. Протоколом від 10 грудня 2014 року зафіксовані результати проведення громадських слухань з обговорення проекту регуляторного акту – проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг». Жодних пропозицій, звернень та зауважень, з моменту оприлюднення, до райдержадміністрації від мешканців та суб’єктів підприємницької діяльності Бердянського району не надходило.

Бердянською райдержадміністрацією розроблено «План діяльності Бердянської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік», затверджений головою райдержадміністрації від 04.12.2014 року та розміщений на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua.

Райдержадміністрацією розроблено та затверджено  29.12.2014 року   План-графік заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2015 рік Бердянської райдержадміністрації, який  оприлюднений на веб - сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua.

Райдержадміністрацією ведеться та постійно оновлюється реєстр регуляторних актів. Затверджено реєстр власних регуляторних актів Бердянської райдержадміністрації станом на 01.01.2014 року  який розміщено на офіційній сторінці Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.uaта на сайті Бердянської районної ради: www.rayrada.com.ua,у вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва» та «Регуляторні акти» відповідно.

Останнє оновлення реєстру проведене станом 29.12.2014 року. Вказаний реєстр регуляторних актів 30.12.2014 року оприлюднений на веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua,у вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва».

Під час реалізації державної регуляторної політики в Бердянській районній державній адміністрації діяльність з впровадження державної регуляторної політики у 2014 році була направлена на:

-    недопущення прийняття розпорядчих документів порушенням Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

-    підтримку діалогу між органами місцевого самоврядування і суб'єктами господарювання, громадськими організаціями і об'єднаннями підприємців у регуляторній діяльності;

-     недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Запроваджено щорічний моніторинг здійснення державної регуляторної політики. За результатами аналізу даних, 2014 році скасовано розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.01.2014 № 31 « Про визначення таким, що втратило чинність, розпорядження голови Бердянської райдержадміністрації від 27.12.2006 №814», державна реєстрація від 30.01.2014 року № 1/218.

Прийняті  регуляторні акти, проекти регуляторних актів, плани  діяльності, звіти про відстеження результативності регуляторних актів  Бердянської райдержадміністрації розміщено на офіційній сторінці Бердянської райдержадміністрації в мережі Інтернет: www.berda.gov.uaу розділі «Регуляторна політика та розвиток підприємництва». Вказані матеріали доступні усім користувачам мережі Інтернет.

 

Голова райдержадміністрації  Ю.П. Погорелий

 

   

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.