Звіт голови Бердянської РДА про реалізацію державної регуляторної політики Бердянською райдержадміністрацією у 2016 році

Бердянською райдержадміністрацією регуляторна діяльність здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Звіт про результати реалізації державної регуляторної політики Бердянською райдержадміністрацією у 2016 році підготовлений з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо підготовки органами виконавчої влади інформації про здійснення ними державної регуляторної політики, що були затверджені Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.05.2004 року № 50.

Бердянською райдержадміністрацією протягом 2016 року проводились роботи з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін.

На виконання  ст. 7, ст. 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»   Бердянською райдержадміністрацією розроблено «План діяльності Бердянської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік», затверджений головою райдержадміністрації від 05.12.2016 року та розміщений на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua з 05.12.2016.

Райдержадміністрацією розроблено та затверджено  29.12.2016 року   План-графік заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2017 рік Бердянської райдержадміністрації, який  оприлюднений на веб - сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.uaз 29.12.2016.

Райдержадміністрація дотримується єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів – проектів голови райдержадміністрації.

Бердянською райдержадміністрацією розроблено «План діяльності Бердянської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік», затверджений головою райдержадміністрації від 15.12.2015 року та розміщений на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua.

Райдержадміністрацією розроблено та затверджено 30.12.2015 року План-графік заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2016 рік Бердянської райдержадміністрації, який  оприлюднений на веб - сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua.

Райдержадміністрацією ведеться та постійно оновлюється реєстр власних регуляторних актів Бердянської райдержадміністрації: 01.01.2016 та на 01.03.2016, які розміщено на офіційній сторінці Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua,у вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва».

Райдержадміністрацією 29.02.2016 внесені зміни та доповнення до Плану-графіка заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2016 рік, який розміщений на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua.

Згідно Плану-графіку заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2016 рік Бердянської райдержадміністрації, проведено базове відстеження розпорядження голови райдержадміністрації №349 від 25.08.2015 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльностіБердянської районної державної адміністрації», результати якого розміщені на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.uaу рубриці «Регуляторна політика», вкладці «Звіти про відстеження результативності».

Райдержадміністрацією ведеться та постійно оновлюється реєстр власних регуляторних актів Бердянської райдержадміністрації. Останнє оновлення реєстру затверджено головою  Бердянської районної державної адміністрації станом на 01.01.2017 рік та розміщено на офіційній сторінці Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua,у вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва».

Під час реалізації державної регуляторної політики в Бердянській районній державній адміністрації діяльність з впровадження державної регуляторної політики у 2016 році була направлена на:

-    недопущення прийняття розпорядчих документів порушенням Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

-    підтримку діалогу між райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування і суб'єктами господарювання, громадськими організаціями і об'єднаннями підприємців у регуляторній діяльності;

-     недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Запроваджено щорічний моніторинг здійснення державної регуляторної політики.

Прийняті  регуляторні акти, проекти регуляторних актів, плани  діяльності, звіти про відстеження результативності регуляторних актів  Бердянської райдержадміністрації розміщено на офіційній сторінці Бердянської райдержадміністрації в мережі Інтернет: www.berda.gov.ua у розділі «Регуляторна політика та розвиток підприємництва». Вказані матеріали доступні усім користувачам мережі Інтернет.

 

Голова районної державної адміністрації  Р.Ф. Молодецький

 

   

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.