Звіт голови Бердянської РДАї про реалізацію державної регуляторної політики Бердянською райдержадміністрацією у 2015 році

Бердянською райдержадміністрацією регуляторна діяльність здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Звіт про результати реалізації державної регуляторної політики Бердянською райдержадміністрацією у 2015 році підготовлений з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо підготовки органами виконавчої влади інформації про здійснення ними державної регуляторної політики, що були затверджені Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06.05.2004 року № 50.

Бердянською райдержадміністрацією протягом 2015 року проводились роботи з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін.

На виконання  ст. 7, ст. 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»   Бердянською райдержадміністрацією розроблено «План діяльності Бердянської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік», затверджений головою райдержадміністрації від 15.12.2015 року та розміщений на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.uaз 15.12.2015.

Райдержадміністрацією розроблено та затверджено  30.12.2015 року   План-графік заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2016 рік Бердянської райдержадміністрації, який  оприлюднений на веб - сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.uaз 06.01.2016.

Райдержадміністрація дотримується єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів – проектів голови райдержадміністрації.

Відповідно до внесених змін до «Плану діяльності Бердянської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік», було заплановано розробку проекту регуляторного акту, затвердження головою райдержадміністрації та погодження у Державній регуляторній служби України  –розпорядження голови райдержадміністрації № 71 від 11.03.2015 року «Про затвердження переліку адміністративних послуг, якінадаються через Центр надання адміністративних послуг».

Райдержадміністрацією проведено роботу з підготовки та оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, якінадаються через Центр надання адміністративних послуг».Мета даного проекту розпорядження - врегулювання питання послідовного реформування системи надання адміністративних послуг, вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням району адміністративних послуг в одному приміщенні  за принципом «єдиного вікна» у чітко визначені строки, в комфортних умовах, з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністраторами, запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання.

Проект регуляторного акту «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг» та  аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua. Повідомлення про оприлюднення протягом п’яти наступних днів проекту регуляторного акту  в газеті «Південна Зоря» № 83 (17237) від 20.11.2014. Протоколом від 10 грудня 2014 року зафіксовані результати проведення громадських слухань з обговорення проекту регуляторного акту – проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг». Жодних пропозицій, звернень та зауважень, з моменту оприлюднення, до райдержадміністрації від мешканців та суб’єктів підприємницької діяльності Бердянського району не надходило.

Рішенням Державної регуляторної служби України від 27.02.2015 року № 119-т погоджено проект даного регуляторного акту.

Райдержадміністрацією проведено роботу з затвердження та оприлюднення регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації від 11 березня 2015 року № 71 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг», який зареєстровано Бердянським міськрайонним управлінням юстиції Запорізької області 25 березня 2015 року за № 3/225.

Повідомлення про оприлюднення «Звіту про результати базового відстеження розпорядження голови райдержадміністрації №71 від 11.03.2015 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центрнадання адміністративних послуг Бердянської районної державної адміністрації» було опубліковано у суспільно-політичній газеті «Південна зоря» №26(17273) від 07 травня 2015 року та розміщено на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua07.05.2015 року.

Райдержадміністрацією  розроблено проект регуляторного акту - проект розпорядження  голови райдержадміністрації «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності». Мета даного проекту розпорядження - визначення на конкурентних засадах та неупередженості у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок державної форми власності несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, для подальшого продажу цих земельних ділянок на неконкурентних засадахгромадянам, фізичним особам – підприємцям та юридичним особам.

Проект регуляторного акту та  аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua. Повідомлення про оприлюднення протягом п’яти наступних днів проекту регуляторного акту  в газеті "Південна зоря" від 21.05.2015року №28(17275). Протоколом від 10 червня 2015 року зафіксовані результати проведення громадських слухань з обговорення проекту регуляторного акту – проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності». Надійшло одне звернення з зауваженням та пропозицією щодо даного проекту регуляторного акту від громадянки Маврешко О.О., яке було враховано частково.

Бердянською райдержадміністрацією направлено лист «Про погодження проекту регуляторного акту» до Департаменту державної  регуляторної політики Державної регуляторної служби Україниу м. Києві з необхідним для погодженням пакетом документів, щодо проекту регуляторного акту – проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності».

Рішенням Державної регуляторної служби України від 07.08.2015 року № 375-т погоджено проект даного регуляторного акту.

Райдержадміністрацією проведено роботу з затвердження та оприлюднення регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації від 25 серпня 2015 року № 349 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований в Бердянському міськрайонному управлінні юстиції 14.09.2015 № 4/226. Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту опубліковано в газеті «Бердянские ведомости» від 30.09.2015 № 40(1288) та розміщено на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua  у вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва», дочірна категорія «Діючи регуляторні акти».

Бердянською райдержадміністрацією розроблено «Уточнений План діяльності Бердянської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік», затверджений головою райдержадміністрації від 05.05.2015 року та розміщений на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua.

Райдержадміністрацією 01.04.2015 та 18.09.2015 внесені зміни та доповнення до Плану-графіка заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2015 рік, який розміщений на офіційному веб-сайті Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua

Райдержадміністрацією ведеться та постійно оновлюється реєстр власних регуляторних актів Бердянської райдержадміністрації: 07.04.2015 та на 18.09.2015, які розміщено на офіційній сторінці Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua,у вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва».

Останнє оновлення реєстру затверджено головою  Бердянської районної державної адміністрації станом на 01.01.2016 рік та розміщено на офіційній сторінці Бердянської райдержадміністрації www.berda.gov.ua,у вкладці: «Регуляторна політика та розвиток підприємництва» з 06.01.2016.

Під час реалізації державної регуляторної політики в Бердянській районній державній адміністрації діяльність з впровадження державної регуляторної політики у 2015 році була направлена на:

-    недопущення прийняття розпорядчих документів порушенням Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

-    підтримку діалогу між органами місцевого самоврядування і суб'єктами господарювання, громадськими організаціями і об'єднаннями підприємців у регуляторній діяльності;

-     недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Запроваджено щорічний моніторинг здійснення державної регуляторної політики.

Прийняті  регуляторні акти, проекти регуляторних актів, плани  діяльності, звіти про відстеження результативності регуляторних актів  Бердянської райдержадміністрації розміщено на офіційній сторінці Бердянської райдержадміністрації в мережі Інтернет: www.berda.gov.uaу розділі «Регуляторна політика та розвиток підприємництва». Вказані матеріали доступні усім користувачам мережі Інтернет.

 

Голова районної державної адміністрації      Р.Ф. Молодецький

 

   

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.