Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про районний бюджет на 2020 рік

Пояснювальна записка

до формування районного бюджету

Бердянського району на 2020 рік

Підсумки виконання місцевих  бюджетів району

в 2019 році

   Протягом 10 місяців 2019 року до загального фонду місцевих бюджетів Бердянського району надійшло 33477,7 тис. грн., що становить 105,0 відсотків від плану, затвердженого місцевими радами на 10 місяців. Перевиконання затвердженого місцевими радами плану склало 1583,5 тис. грн.

   Надходження доходів (без спеціального фонду) у січні – жовтні 2019 року зменшились у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3453,9 тис. грн. або на 9,4 відсотка.

За підсумками звітного періоду виконані усі місцеві бюджети Бердянського району крім бюджету Андріївської селищної ради.

До загального фонду районного бюджету надійшло 15521,8 тис. грн., що становить 113,2 відсотків затвердженого на січень - жовтень 2019 року плану. Понад план надійшло 1813,63 тис. грн.

Відношення фактичних до запланованих в розписі окремих видів доходів загального фонду районного бюджету у січні - жовтні 2019 році становлять:

         - податок та збір на доходи фізичних осіб – 112,6 відсотка (більше плану на 1700,4 тис. грн.);

         - плата за надання адміністративних послуг – 168,3 відсотка (більше плану на 107,73 тис. грн.);

         - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та нерухомим майном – 125,2 відсотків (більше плану на  8,47 тис. грн.);

         - інші надходження – 29,9 відсотка (менше плану на  70,1тис. грн.).

   Інформація про основні підсумки соціально-економічного розвитку Бердянського району станом на 01.11.2019 року, а також основні прогнозні показники соціального та економічного розвитку на поточний, плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди, додається.

Прогноз доходів місцевих бюджетів району на 2020 рік

   Формування доходів місцевих бюджетів здійснено на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.

   При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2020 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2018 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2019 рік, прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2020 рік, підвищення мінімальної заробітної плати до 4723 грн., а також фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2016–2018 років і 10 місяців 2019 року. 

  Обрахунок прогнозного обсягу доходів місцевих бюджетів Бердянського району на 2020 рік здійснено на підставі прогнозних розрахунків, відділом  економічного розвитку райдержадміністрації, Бердянським управлінням ГУ ДПС у Запорізькій області, Бердянською районною радою та бюджетними установами району.

   Обсяг доходів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів району прогнозується на рівні 40598,9 тис. грн. , у т.ч. обсяг загального фонду –39920,7 тис. грн. (більше на 2,1 %), обсяг спеціального фонду – 678,2 тис. грн. (на  64,2 % менше надходжень 2019 року). Зменшення планових надходжень 2020 року у порівнянні з очікуваними у 2019 році пояснюється тим, що інші джерела власних надходжень бюджетних установ, такі як: благодійні внески, гранти, дарунки, кошти для виконання цільових заходів, не можуть бути заплановані на наступний рік.

Основні показники проекту районного бюджету на 2020 рік

Доходи

   Обсяг доходів загального і спеціального фондів районного бюджету (без урахування трансфертів) прогнозується на рівні 19337,38 тис. грн., у т.ч. обсяг загального фонду – 19122,50 тис. грн. (на 6,6 % більше очікуваних надходжень 2019 року), обсяг спеціального фонду – 214,88 тис. грн. (на 88,9 % менше надходжень 2019 року).

    По спеціальному фонду прогнозні показники на 2020 рік порівняно із очікуваними надходженнями 2019 року зменшуються за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

Обрахування податку на доходи фізичних осіб проведено відповідно до норм Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України з урахуванням  соціальних пільг, передбачених законодавством, та податкової ставки у розмірі 18 %. Враховано підвищення з 1 січня 2020 року мінімальної заробітної плати до 4723 грн., прожиткового мінімуму для працездатних осіб – до 2102 грн.

   Відрахування до районного бюджету податку на доходи фізичних осіб визначені від обсягу податку, обрахованого в цілому  по району і становлять 18785,0 тис. грн. або 60 %, що на 6,6 % більше очікуваних надходжень 2019 року. Питома вага податку  у  прогнозному обсязі загального фонду районного бюджету становить 98,2 %.

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формуваньобраховано відповідно до чинного законодавства з врахуванням фактичних надходжень за 10 місяців 2019 року та складає  65,0 тис. грн. Питома вага збору у прогнозному обсязі загального фонду районного бюджету становить 0,3 %.

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень обраховано відповідно до чинного законодавства з врахуванням фактичних надходжень за 10 місяців 2019 року та складає 210,0 тис. грн. Питома вага збору у прогнозному обсязі загального фонду районного бюджету становить 1,1 %.

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послугобраховано відповідно до чинного законодавства з врахуванням фактичних надходжень за 10 місяців 2019 року та складає 2,0 тис. грн. Питома вага збору у прогнозному обсязі загального фонду районного бюджету становить 0,01 %.

 Надходження від оренди за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності на 2020 ріквизначена у сумі                59,0 тис. грн. відповідно до укладених договорів оренди. Розрахунок проведено на підставі даних районної ради з урахуванням фактичних надходжень 2017-2018 роках та очікуваного виконання у 2019 році. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду районного бюджету становить 0,3 %.

Інші надходженняобраховано з урахуванням фактичних надходжень у 2018 р. та 10 місяців 2019 року та складає  1,5 тис. грн. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду районного бюджету становить 0,008 %.

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

   Базова дотація з державного бюджету доведена в обсязі 6900,1 тис. грн., що на 2985,8 тис. грн. або на 76,3 % більше, ніж у 2019 році.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетампередбачена в обсязі 27550,8 тис. грн., що на 4531,5 тис. грн. або на 19,3% більше, ніж у            2019 році.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам передбачена в обсязі 1937,8 тис. грн., що на 5283,8 тис. грн. або на 73,2 % менше, ніж доведено у 2019 році.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

   Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачена  в обсязі 151,602 тис. грн., що на  152,48 тис грн. або на 50,1% менше обсягу передбаченого у 2019 році.

   Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції передбачена  в обсязі 855,250 тис. грн., що на  2512,6 тис грн. або на 74,6% менше обсягу, передбаченого у 2019 році, а саме:

 

      Осипенківської сільської ради ОТГ          – 339,3 тис. грн.,

      Берестівської сільської ради ОТГ              –421,45 тис. грн.,

      Обласний бюджет ( цільові видатки          -  94,500 тис. грн.

на лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет)

   Інші субвенції з місцевого бюджету враховано обсяг субвенції з бюджетів селищної, сільських та сільських об’єднаних територіальних громад рад районному бюджету у сумі 2354,873 тис. грн., що на  1696,434 тис грн. або на 41,9 % менше обсягу, передбаченого у 2019 році, а саме:

      Андріївської селищної ради  - 815,989 тис. грн.,

      Андрівська сільська рада – 260,519 тис. грн.

      Дмитрівської сільської ради – 156,329 тис. грн.,

      Долинської сільської ради – 97,180 тис. грн.,

      Новотроїцька сільська рада – 55,663 тис. грн.

      Осипенківської сільська рада ОТГ – 702,744 тис. грн.,

     Берестівської сільська рада ОТГ –266,449 тис. грн.

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

   Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  передбачена в обсязі 3302,3 тис.грн., що на 4458,8 тис.грн., або на 57,4% меншеобсягу, передбаченого у 2019 році.

Спеціальний фонд

    Прогнозний  обсяг власних надходжень бюджетних установ визначений на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів у обсязі                       214,877тис. грн., що на 88,7 % менше надходжень 2019 року , так як згідно з бюджетним законодавством надходження благодійних внесків, грантів і подарунків не плануються.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

    Інша субвенція з обласного бюджету на проведення заходу  «Реконструкція котельні Андрівській ЗОШ І-ІІІ ст. Бердянського району Запорізької області» у сумі 1350,0 тис.грн.

Видатки місцевих бюджетів

Пояснення щодо видатків та надання кредитів у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів

    Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, проект районного бюджету на 2020 рік складено із застосуванням  програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

   При формуванні видаткової частини районного бюджету, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2020 році, враховані обсяги міжбюджетних трансфертів (освітньої та медичної субвенцій), визначені у  Законі України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та власні ресурси районного бюджету.

    Обсяг освітньої субвенції спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів

Обсяг медичної субвенції визначено Міністерством фінансів України на I-й квартал 2020 року для спрямування на поточні видатки галузі «Охорона здоров`я», крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по цій галузі.

   З 1-го квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров`я за договорами з Національною службою здоров`я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

   Основний акцент при розрахунку прогнозної потреби в коштах на фінансування органів місцевого самоврядування та закладів соціально-культурної сфери району на 2020 рік зроблено на необхідності  забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями, енергоносії та комунальні послуги, медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування, інші захищені статті бюджету та першочергові поточні видатки, без яких неможливе нормальне функціонування бюджетних установ.

  Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2020 рік обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах по обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням:

- запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня – 4 723 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2 102 грн.;

- оздоровлення педагогічним, медичним працівникам, працівникам культури комунальних закладів у розмірі одного посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;

- встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22 %.

   Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи з цін і тарифів на них, що діють на даний час з врахуванням обсягів їх споживання у натуральних показниках за минулий рік, особливо у осінньо-зимовий період, а також прогнозного індексу і росту цін  на 2020 рік.

   Потреба в коштах на продукти харчування та медикаменти розрахована виходячи з діючих натуральних та, в окремих випадках, грошових норм забезпечення одиниці контингенту, що обслуговується у закладах соціально-культурної сфери.

   Всі інші незахищені та не першочергові видатки передбачені на мінімально необхідному рівні, потребу по них на 2020 рік розраховано, виходячи з режиму жорсткої економії та ефективного використання коштів.

 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

    Пропонується направити кошти дотації у сумі 3302,3 тис. грн. головному розпоряднику коштів районного бюджету:

відділу освіти, культури та молоді райдержадміністраціїпо КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» у сумі 3302,3 тис. грн., у т.ч. на оплату праці з нарахуваннями іншому персоналу загальноосвітніх шкіл району у сумі 2196,030 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 1106,270 тис. грн.

Районна рада

   За КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» з районного бюджету передбачено утримання 1 установи – Бердянської районної ради.

Штатна чисельність виконавчого апарату районної ради становить 17,25 одиниці.

  На утримання районної ради у 2020 році пропонуються видатки загального фонду за рахунок власних ресурсів районного бюджету у сумі 2803,763 тис. грн., що у порівнянні з 2019 роком більше на 397,638 тис. грн. або на 16,5 % .

   В загальному обсязі видатків враховано видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї – 2041,896 тис. грн., що у порівнянні з 2019 роком більше на 239,154 тис. грн. або на 13,3 %. 

При розрахунку видатків на оплату енергоносіїв враховані видатки у сумі 127,6 тис. грн., що у порівнянні з 2019 роком більше на 4,796 тис. грн. або на 3,9 %. 

   В проекті бюджету інші поточні видатки складають 185,022 тис. грн., що забезпечує першочергові потреби установи.

   За спеціальним фондом враховано доходи від надання в оренду приміщень у сумі 112,337 тис. грн.

   У проекті районного бюджету на 2020 рік заплановано фінансування районних програм:

         Програма розвитку комунальної установи «Трудовий архів» Бердянської районної ради на 2018-2022 роки – 93,335 тис. грн. (КПКВКМБ  0110180), у т.ч. за рахунок іншої субвенції з місцевих бюджетів 88,168 тис. грн.

Районна державна адміністрація

Охорона здоров’я

   Видатки на галузь «Охорона  здоров’я» в проекті районного бюджету на 2020 рік враховано в сумі  6943,733 тис. грн., у т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 1937,8 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції з бюджетів ОТГ Осипенківської сільської ради у сумі 339,3 тис. грн., ОТГ Берестівської  сільської ради у сумі 421,450 тис. грн., обласного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 94,500 тис. грн. та надходжень районного бюджету у сумі 4150,683 тис. грн.        

   У загальному обсязі  видатків на охорону здоров’я, які  пропонується  затвердити у проекті рішення «Про районний бюджет на 2020 рік» видатки по:

- одержувач  КНП «Андріївська центральна районна лікарня Бердянської районної ради» - 6527,536 тис. грн., у т.ч.:

         КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» у сумі 6114,6 тис. грн., з них оплата праці з нарахуванням на неї – 2884,626 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2920,854 тис. грн. ( забезпечена повна потреба на рік), медикаменти – 22,5 тис. грн., продукти харчування - 12,0 тис. грн., інші видатки – 274,620 тис. грн.,

   Фінансування  програм:

 - на Централізовані заходи з імунопрофілактики - 69,3 тис.грн (КПКВКМБ 0212141),

  •  -на Централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 50,940 тис. грн. (КПКВКМБ 0212142).
  •  -на Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет- 94,500 тис. грн. (КПВКМБ 022144)
  • - на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих - 46,680 тис.грн. ( КПКВКМБ 0212145),
  •    Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я – 151,516 тис.грн. ( КПКВКМБ 0212152) ( на реалізацію Програми удосконалення системи надання медичної допомоги  хворим нефрологічного профілю у Бердянському районі -56,016 тис.грн., на реалізацію Програми надання хірургічної допомоги мешканцям Бердянського району - 39,5 тис.грн., на реалізацію Програми соціального захисту дитячого та жіночого населення Бердянського району в галузі безоплатного медичного обслуговування-50,0 тис.грн., на реалізацію Програми «Безпечні пологи» для породіль Бердянського району- 6,0 тис.грн.

         - одержувачуКНП «Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бердянської районної ради – 416,197 тис. грн. по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 301,542 тис.грн..

  Фінансування  програм:

           - на Централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 33,0 тис. грн. (КПКВКМБ 0212142),

           - на Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих- 28,105 тис.грн. ( КПКВКМБ 0212145)

         - Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (на реалізацію районної програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, Почесних донорів України, інвалідів та інших малозабезпечених громадян, які потребують допомоги на 2019-2020роки»- 53,550 ( КПКВКМБ 0212152).

Центр соціальних служб, сім’ї, дітей та молоді

  У проекті районного бюджету на 2020 рік на утримання центру сім’ї, дітей і молоді  райдержадміністрації передбачено 180,880 тис. грн., у т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету ОТГ Берестівської сільської ради у сумі 36,199 тис. грн., та  з бюджету ОТГ Осипенківської сільської ради у сумі 40,0 тис. грн. (КПКВКМБ 0213121), що менше, ніж у 2019 році на 53,8 % або на 210,464 тис. грн., з них  видатки на оплату праці 141,175 тис. грн., що на 50,3% менше  ніж у 2019 році,  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8,647 тис. грн., що на 57,3 % менше ніж у 2019 році.

Відділ освіти, культури та молоді  райдержадміністрації

   Проектом розрахунків районного бюджету на 2020 рік передбачено видатки на утримання установ і закладів, підпорядкованих відділу освіти,культури та молоді  райдержадміністрації:

За рахунок освітньої субвенції у сумі 27550,8 тис. грн. (в межах обсягів проекту державного бюджету на 2020 рік) передбачено оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл району.

   За рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  на фінансування загальноосвітніх шкіл району передбачено 3302,300 тис. грн., у т.ч. на оплату праці з нарахуваннями іншому персоналу шкіл 2196,030 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1106,270 тис. грн.

   За рахунок власних коштів районного бюджету на фінансування загальноосвітніх шкіл району передбачено 7743,226 тис. грн., у т.ч. на оплату праці з нарахуваннями іншому персоналу шкіл 4724,824 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 2382,170 тис. грн., на продукти харчування 393,848 тис. грн., на інші поточні видатки 242,384 тис. грн.

   За рахунок іншої субвенції місцевого бюджету на фінансування оплати праці працівників харчоблоків, оплату харчування учнів не пільгової категорії загальноосвітніх шкіл району та утримання шкільного автобусу, на опалення Троянської ЗОШ, на питну воду Андріївської ЗОШ, оплату електроенергії для Долинської та Шевченковської ЗОШ  та інші заходи  передбачено 993,854 тис. грн.

  За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачено 151,602 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями 151,602 тис. грн.

   На фінансування закладів позашкільної освіти  (Андріївський будинок дитячої творчості)  на 2020 рік передбачено 259,207 тис. грн., з них оплата праці –207,833 тис. грн.

   На фінансування КУ «Районний методичний кабінет» БРР передбачено 1099,4 тис. грн., з них оплата праці – 830,270 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 49,088 тис. грн.

   На фінансування КЗ «Андріївська дитяча музична школа» на 2020 рік за рахунок власних ресурсів районного бюджету передбачено 993,371 тис. грн., у т.ч. за видатками загального фонду 947,831 тис. грн. та спеціального фонду 45,540 тис. грн.

  У  структурі  запланованих видатків оплата праці – 730,371 тис. грн.,  оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 96,845 тис. грн.

На виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким у 2020 році виповниться 18 років, за рахунок коштів районного бюджету враховано    7,240 тис. грн. (КПКВКМБ  0611162).

Програми

   У проекті районного бюджету на 2020 рік заплановано фінансування районних програм:

          -  програма «Спорт для всіх - спільна турбота » - 5,0 тис. грн. (КПКВКМБ 0613133), 

          - комплексна районна програма розвитку культури і туризму, патріотичного виховання молоді на 2018-2022 роки передбачено 15,0 тис. грн. (КПКВКМБ 0613133).

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

  У проекті районного  бюджету на 2020 рік видатки на надання соціальних послуг та соціальне обслуговування територіальним центром соціального обслуговування (наданнясоціальних послуг) громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги (КПКВКМБ  0813104), передбачено за загальним фондом у сумі 1897,198 тис. грн. (у т. ч. за рахунок іншої субвенції з місцевих бюджетів 935,842 тис. грн.), що меньше, ніж у 2019 році, з них оплата праці – 1341,388 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 122,864 тис. грн.

   За спеціальним фондом враховано доходи від надання платних послуг у сумі 46,2 тис. грн.

  На реалізацію районної програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, Почесних донорів України, інвалідів та інших малозабезпечених громадян, які потребують допомоги на 2019-2021, затверджено 640,236 тис. грн., у т.ч.:

         - на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, що не здатні до самообслуговування, у сумі 294,399 тис. грн. (КПКВКМБ  0813160), у т. ч. за рахунок іншої субвенції з  бюджету ОТГ Берестівської сільської ради – 74,657 тис. грн., з бюджету ОТГ Осипенківської  сільської ради – 81,432 тис. грн.;

         - надання  одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим  верствам  населення  у сумі 57,996 тис. грн. (КПКВКМБ  0813242), у тому числі на виплату грошової компенсації вартості проїзду хворих до Запорізьої обласної клінічної лікарні для амбулаторного лікування методом програмного гемодіалізу- 8,4 тис.грн.;

       - надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства у сумі 7,0 тис. грн. (КПКВКМБ  0813031), у т.ч. за рахунок іншої субвенції Берестівської отг – 0,7 тис. грн., Осипенківської отг – 3,3 тис. грн.;

          - надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку у сумі 35,511 тис. грн. (КПКВКМБ  0813032), у т.ч. за рахунок іншої субвенції з  бюджету ОТГ Берестівської сільської ради  – 1,933 тис. грн., з бюджету ОТГ Осипенківської  сільської ради  –18,650 тис. грн.

         - компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті у сумі 55,330 тис. грн. (КПКВКМБ  0813035), у т.ч. за рахунок іншої субвенції  з бюджету ОТГ Берестівської сільської ради   – 12,320 тис. грн., з бюджету ОТГ Осипенківської  сільської ради  –20,9 тис. грн.

   У 2020 році районна програма оздоровлення  та відпочинку дітей шкільного віку на 2019-2021 роки передбачає фінансування в розмірі 190,0 тис. грн. (КПКВКМБ  0813140).

Резервний фонд

  Пропонується  затвердити обсяг резервного фонду районного бюджету у розмірі 200,0 тис. грн., видатки будуть направлятися на заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-економічного характеру (КПКВКМБ 3718700).

Інші субвенції з районного бюджету

   Відповідно до п. 20 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, щодо здійснення видатків з районного бюджету на утримання дошкільних закладів та закладів культури з бюджетів сіл та селища району (додаток 8 до рішення) передбачено субвенція у обсязі 8334,5 тис. грн., у т.ч.: субвенції на здійснення видатків на дошкільні заклади становить 6184,0 тис. грн., субвенції на здійснення видатків на утримання закладів культури – 2150,5 тис. грн.

  Перелік районних програм та обсяг видатків, передбачений для забезпечення виконання заходів районних галузевих програм, наведений у додатку № 7 до проекту рішення у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету та кодів програмної класифікації видатків.

Рішення Бердянської районної ради від 20 грудня 2019 року №22 "Про районний бюджет на 2020 рік" 

Додатки № 1-7, 9 до рішення Бердянської районної ради від 20.12.2019р. № 22

Додаток 8 до рішення Бердянської районної ради від 20.12.2019р. №22 - Формула розподілу субвенції на здійснення видатків на утримання сільських, селищного закладів культури на 2020 рік

 

Начальник відділу фінансів                                              Г.РЕУКОВА

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

Децентралізація влади

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.