Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання районного бюджету за 1 квартал 2019 року

Пояснювальна записка до звіту про виконання районного бюджету за січень - березень 2019 року

 

Доходи

До районного бюджету протягом січня - березня 2019 року надійшло за доходами загального та спеціального фондів  3395,0 тис. грн., що складає 132,1% плану (без урахування міжбюджетних трансфертів). Надходження доходів за січень-березень 2019 року у порівнянні з відповідним періодом 2018 року (у співставних умовах) збільшилися на 112,9тис. грн.або на 3,4 % (додаток 1).

До загального фонду районного бюджету надійшло 2621,6 тис. грн., що на 235,5 тис. грн. або на 9,9 % перевищує планові показники та на 154,1тис. грн. абона 6,2 % більше, ніж за січень-березень 2018 року (у співставних умовах).

Затверджені показники з основних податків та платежів загального фонду виконано.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 2492,6тис. грн., що на 153,2тис. грн. або на 6,5 % більше планових показників. В порівнянні з відповідними надходженнями за 2018рік податку надійшло більше на 101,8тис. грн. або на 4,3 %.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності  надійшло 128,8 тис. грн., що на 83,3тис. грн. або на 183,3% більше плану на 3 місяця. В порівнянні з відповідними надходженнями за 3 місяці2018року зборівнадійшло більшена 52,1тис. грн. або на 67,9 %.

У січні – березні 2019 року з державного бюджету отримано 585,0тис. грн. базової дотації (100,0% до затверджених у бюджеті), що на 408,5тис. грн. (на 4,8%) більшеу порівнянні з відповідним періодом 2018 року та дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 3577,9 тис. грн.

У січні – березні 2019 року з місцевого бюджету отримано 22548,4 тис. грн. цільових субвенцій (84,4 % до затверджених у бюджеті) на виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення, повноважень у галузі освіти та охорони здоров’я:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 9140,3 тис. грн.;

- на державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 349,8 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню – 11912,3 тис. грн.;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 66,5 тис. грн.;

- за рахунок залишку коштів медичної субвенції – 7,8 тис. грн.;

- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 139,8 тис. грн.;

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої  освіти «Нова українська школа» - 62,4 тис. грн.;

- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 869,5 тис. грн.

З місцевих бюджетів отримано  інші субвенції в обсязі  1157,2 тис. грн. для виконання повноважень у сфері освіти, соціального забезпечення, тощо.

До спеціального фонду надійшло 773,40тис. грн., що складає 420,6 %  плану на І квартал 2019 року.

Власні надходження бюджетних установ склали 773,4тис. грн., або 105,2 % до річного плану. Це на 41,2тис. грн. (на 5,1%) меншефактичних надходжень у січні-березні 2018року(у співставних умовах) (додаток 2).

 

Видатки

Видатки районного бюджету за січень - березень 2019 року

Обсяг здійснених видатків районного бюджету становить38161,8тис. грн.(додаток 3), з них видатки:

- загального фонду – 37736,7 тис. грн. (25,9 % до плану звітногоперіоду), що на 16,7% більшеу порівнянні звідповідним періодом2018 року;

-спеціального фонду – 425тис. грн. (26,7% до кошторисних призначень), що на 28,1% меншеу порівнянні з аналогічним періодом 2018року.

Структура видатків загального фонду районного бюджету за галузевою ознакою за січень-березень 2019 року у сумі  37736,7тис. грн. в абсолютному та відносному значенні мають  такі значення:

охорона здоров’я 4351,7тис. грн. або 11,5 %, освіта – 8831,5тис. грн. або 23,4%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 22413,1тис. грн. або 59,4 %, державне управління – 543,6тис. грн. або 1,5 %, міжбюджетні трансферти – 1596,8 тис. грн. або 4,2%.

Приріст видатків загального фонду районного бюджету за січень-березень 2019 року до аналогічного періоду 2018 року (у спів ставних умовах) склав 5389,0 тис.грн. (16,7%).

За галузевою ознакою найбільше збільшення сталось по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 55,2%,  «Освіта» - 25,4%, по галузі «Державне управління» – 25,4 % (видатки, спрямовані на забезпечення діяльності районної ради).

В абсолютних величинах найбільший приріст видатків по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 7969,4 тис. грн., «Освіта» – 838,4 тис. грн.

Зменшення видатків по галузі «Охорона здоров’я» - 2720,0 тис. грн. (38,5 %) проти аналогічного періоду минулого року сталось у зв’язку з переходом первинної медицини на пряме фінансування за  укладеними договорамиз Національною службою здоров'я України.

 

Структура видатків загального фонду районного бюджету за економічною ознакою за січень-березень 2019 року є наступною:

-заробітна плата з нарахуваннями – 22,9 % (8637,4тис. грн.);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3,7 % (1399,0 тис. грн.);

- продукти харчування – 0,4 % (156,0тис. грн.);

- видатки на соціальне забезпечення  – 57,5 % (21706,5тис. грн.);

- інші поточні видатки– 15,5% (5837,8тис. грн.).

 

Протягом звітного періодузаробітна плата працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі згідно чинного законодавства та галузевих наказів з урахуванням:

- розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня - 4173грн.;

- розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня – 1925грн.

Виплачений фонд заробітної плати по установах бюджетної сфери районного бюджету у порівнянні з відповідним періодом 2018 року збільшився на 11,7% або 906,2 тис. грн.

Видатки на комунальні послуги та енергоносії у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зменшились на 2,5% або 36,3 тис. грн.,соціальне забезпечення збільшились на 59,8% (8121,0тис. грн.)

Видатки на харчування зменшились на 18,8% (36,2тис. грн.), інші видатки - на 37,9% (3565,7тис. грн.).

 

Видатки, спрямовані на виконання програмних заходів за січень-березень 2019 року на загальну суму 1918,4 тис. грн., що на 837,8 тис. грн., або 30,4% нажче рівня відповідного періоду 2018 року, з них на реалізацію заходів:

- програм по галузі «Освіта» – відсутнє (у 2018році – 1,8тис. грн.);

- програм по галузі «Охорона здоров’я» – 260,6тис. грн. (у 2018році – 213,5тис. грн., приріст склав 22,1 %);

- програм по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 89,4 тис.грн. (у 2018році – 177,5 тис. грн., зменшення склало 49,7 %);

- по галузі «Міжбюджетні трансферти» на виконання програм направлено 1546,9 тис. грн. (у 2018 році – 2346,6 тис. грн., зменшення склало 34,1%), у т.ч. на:

         комплексну програму розвитку культури і туризму, патріотичного виховання молоді на 2018-2022 роки – 388,5 тис. грн.(у 2018 році – 547,3тис. грн., зменшення склало 29 %),

         програму розвитку освіти Бердянського району на 2018-2022 роки – 1123,0 тис. грн.(у 2018 році –1599,3 тис. грн., зменшення склало 29,8 %),

         програму підвищення якості та ефективності виконання функцій Бердянською районною державною адміністрацією та фінансового забезпечення для здійснення повноважень, делегованих Бердянською районною радою, на 2018-2019 – 35,4 тис. грн. (у 2018 році – 200,0 тис. грн., зменшення склало 5,6 разів).

 

Додатки до пояснювальної записки додаються:

Інформація про доходи загального  фонду районного бюджету за січень-березень 2018 та 2019 рік (додаток 1)

Аналіз виконання  районного бюджету за доходами спеціального фонду за січень - березень 2019 року (додаток 2)

Аналіз виконання районного бюджету Бердянського району за січень-березень 2018 та 2019 року (додаток 3)

Аналіз виконання програм, які фінансуються з районного бюджету станом на 01.04.2019 року (додаток 4)

 

 

Начальник управління фінансів                                М.Д. ЗАВГОРОДНЯ

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

Децентралізація влади

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.