Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання районного бюджету за 2018 рік

Пояснювальна записка до звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік

 

Доходи

До районногобюджету протягом січня - грудня2018 року надійшло за доходами загального та спеціального фондів  23654,05тис. грн., що складає 118,3% плану (без урахування міжбюджетних трансфертів). Надходження доходів за 12 місяців2018 року у порівнянні з відповідним періодом 2017 року збільшилися на 1150,08тис. грн. або 5,1%.(додаток 1)

До загального фонду районного бюджету надійшло 21441,58тис. грн., що на 2108,18тис. грн. або 10,9 % перевищує планові показники та на
1604,48тис. грн. або 8,1 % більше, ніж за січень-грудень2017 року.

Затверджені показники з основних податків та платежів загального фонду виконано.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 21190,28тис. грн., що на 2090,58тис. грн. або на 10,9% більше планових показників. В порівнянні з відповідними надходженнями за 2017 рік податку надійшло більше на 1674,15тис. грн. або на 8,6 %.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності  надійшло 244,0 тис. грн., що на
14,0 тис. грн. або на 6,1 % більше плану на 12 місяців. В порівнянні з відповідними надходженнями за 12 місяців2017 року зборівнадійшло менше на 77,62тис. грн. або на 24,1%.

До спеціального фонду надійшло 2212,47тис. грн., що складає 333,5 %  плану на 12 місяців 2018 року.

Власні надходження бюджетних установ склали 2212,47тис. грн., або 333,5 % до річного плану. Це на 381,76тис. грн. (на 14,7%) меншефактичних надходжень у січні-грудні2017 року.

У січні – грудні2018 року з державного бюджету отримано 35604,8тис. грн. дотацій і цільових субвенцій (100,0% до затверджених у бюджеті), що на 106650,3тис. грн. (або на 75,0%) менше у порівнянні з 2017 роком.

У січні – грудні 2018 року місцевим бюджетом отримано 120030,94 тис. грн. дотацій і цільових субвенцій (97,2 % до затверджених у бюджеті) з різних рівнів бюджетів на виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення, повноважень держави та органів місцевого самоврядування у галузях освіти та охорони здоров’я:

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами Iчи IIгрупи внаслідок психічного розладу – 37418,36 тис. грн.;

- на державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 1313,90 тис. грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню – 61195,74 тис. грн.;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами –73,31 тис. грн.;

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 89,2 тис. грн.;

- за рахунок залишку коштів медичної субвенції – 39,93 тис. грн..;

- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 865,57 тис. грн.;

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої  освіти «Нова українська школа» - 489,70 тис. грн.;

- інші субвенції – 7263,35 тис. грн.

 

Видатки

Обсяг здійснених видатків районного бюджету становить185952,944тис. грн., з них:

- видатки загального фонду – 180577,211 тис. грн. (96,6 % до плану звітногоперіоду), що на 9,6% більшеу порівнянні звідповідним періодом 2018року;

- спеціального фонду – 5375,733тис. грн. (91,6% до кошторисних призначень), що на 25% меншеу порівнянні з аналогічним періодом 2017року.

Структура видатків загального фонду районногобюджету за галузевою ознакою за2018рік.

За 2018ріку загальному обсязі видатків загального фонду районногобюджету180577,211тис. грн.:видатки на охорону здоров’я склали
25996,374тис. грн. (14,4 %), освіту – 37956,009тис. грн. (21,02 %), соціальний захист та соціальне забезпечення – 104753,396тис. грн. (58,01 %), культуру і мистецтво – 88,5тис. грн. (0,05 %), економічна діяльність – 40,0 тис. грн. (0,02%), державне управління– 2230,034тис. грн. (1,23 %), міжбюджетні трансферти – 9512,915 тис. грн. (5,27 %).

Приріст(зменшення)видатків загального фонду районногобюджету за 2018рікдо 2017року за галузевою ознакою.

         Загальнезбільшеннявидатків загального фонду районногобюджету за 2018рікдо 2017року склав 15769,250тис.грн. (9,6%).

         Найбільший приріст видатків  у 2018 році склав у галузі «Освіта» - 33,2%, (у зв’язку з підвищенням рівня заробітної плати педагогічних працівників з 01.01.2018 року, а також із врахуванням змін, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793, відповідно до якого за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів музичні школи та школи естетичного виховання було віднесено з галузі «Культура» до галузі «Освіта».

         У відсотковому виразі значний приріст по галузі «Державне управління» – 24,1 % (видатки, спрямовані на забезпечення діяльності районної ради) та по галузі «Охорона здоров’я» – 9,6 %.

         В абсолютних величинах найбільший приріст видатків по галузі«Освіта» – 9469,659тис. грн. (33,2 %), «Соціальне забезпечення» - 4310,890 тис. грн. (4,3 %) та «Охорона здоров’я» – 2266,645тис. грн. (9,6 %).

Структура видатків загального фонду районногобюджетуза економічною ознакою за 2018рік.

         За економічною ознакою структура видатків загального фонду районногобюджету за2018рікє наступною:

-заробітна плата з нарахуваннями – 20,6 % (37116,617тис. грн.);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2,3 % (4081,676 тис. грн.);

- продукти харчування – 0,4 % (782,354тис. грн.);

- видатки на соціальне забезпечення  – 56,5 % (102075,101тис. грн.);

- інші поточні видатки– 20,2% (36521,463тис. грн.).

Аналізвидатків за2018рікдо 2017року за економічною ознакою.

         Протягом 2018 рокузаробітна плата працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та у повному обсязі згідно чинного законодавства та галузевих наказів з урахуванням:

- розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня - 3723грн.;

- розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня – 1762грн.

         Виплачений фонд заробітної плати по установах бюджетної сфери районногобюджету у порівнянні з 2017рокомзбільшивсяна 27,9 % або8088,996тис. грн.

         Видатки на комунальні послуги та енергоносії у порівнянні з 2017рокомзбільшилисьна 22,8 % або 758,823тис. грн.,соціальне забезпечення – 3,5 %(3416,740тис. грн.).

         Видатки на харчування збільшились на38,8 % (218,740тис. грн.), інші видатки зросли на 9,9 %(3285,950тис. грн.).

Видатки, спрямовані на виконання програмних заходів за 2018рік.

         Протягом 2018 року здійснено фінансування програмних заходів на загальну суму 14667,5 тис. грн., що на 1805,1тис. грн. або 10,0 % більше рівня відповідного періоду 2017 року, з них на реалізацію програмних заходів у галузях:

- «Державне управління» - 171,7 тис. грн.(у 2017році – 59,4тис. грн., приріст склав 89,0 %);

- «Освіта» – 454,2тис. грн. (у 2017році –2109,5тис. грн., приріст склав 4,6 разів);

- «Охорона здоров’я» – 1497,2тис. грн. (у 2017році – 1029,3тис. грн., приріст склав 45,5 %);

- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 1039,8 тис.грн. (у 2017році – 818,4 тис. грн., приріст склав 27,1 %);

- «Економічна діяльність» – 40,0 тис.грн. (у 2017році – 39,9 тис. грн., приріст склав 0,3%);

- «Міжбюджетні трансферти» на виконання програм направлено 11464,6  тис. грн.(у 2017році – 8806,0тис. грн., приріст склав 30,2%), у т.ч. на:

         програму соціально-економічного розвитку Бердянського району на 2018 рік – 2039,3 тис. грн.(у 2017році – 791,4 тис. грн., приріст майже у 2,5 разів),

         комплексну програму розвитку культури і туризму, патріотичного виховання молоді на 2018-2022 роки – 2074,3 тис. грн.(у 2017році – 1801,8тис. грн., приріст склав 15,1 %),

         програму розвитку освіти Бердянського району на 2018-2022 роки – 6613,5 тис. грн.(у 2017році –5407,9тис. грн., приріст склав 22,3 %),

програму погашення простроченої кредиторської заборгованості минулих років у закладах освіти – 2,5 тис. грн.(у 2017році відсутня),

         програму забезпечення громадської безпеки і профілактики злочинності на території Бердянського району, розвиток матеріально-технічної бази Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області на 2018 рік – 75,0 тис. грн. (у 2017 році – 50 тис. грн., приріст склав 50 %),

         цільову районну програма "Призовна дільниця" на 2015-2019 роки – 31,0 тис. грн. (у 2017 році – 10,0 тис. грн., приріст склав 210 %),

програму сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2018 рік – 70,0 тис. грн.(у 2017році відсутня),

програму сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2018 рік  – 40,0 тис. грн. (у 2017 році – відсутня, приріст склав 100 %),

програму захисту населення і території Бердянського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 рік – 50,0 тис. грн. (у 2017 році – відсутня, приріст склав 100 %),

програму покращення та підвищення рівня ветеринарно - лабораторної діагностики хвороб тварин, небезпечних для здоров’я і життя людей та дослідження харчової продукції Бердянського району на 2018 рік – 62,0 тис. грн. (у 2017 році – відсутня, приріст склав 100 %),

         програму підвищення якості та ефективності виконання функцій Бердянською районною державною адміністрацією та фінансового забезпечення для здійснення повноважень, делегованих Бердянською районною радою, на 2018-2019 – 337,0 тис. грн. (у 2017 році – 744,9 тис. грн., зменшення склало 121,0 %),

         програму фінансування у 2018 році робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Бердянського району – 70,0 тис. грн. (у 2017 році – відсутня, приріст склав 100 %).

Додатки до пояснювальної записки додаються:

         Інформація про доходи загального та спеціального фондів районного бюджету за 2017 та 2018 рік

         Аналіз виконання районного бюджету Бердянського району за 2017 та 2018 рік

         Аналіз виконання програм, які фінансуються з районного бюджету станом на 01.01.2019

 

Начальник управління фінансів                                          М.Д. Завгородня

 

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

Децентралізація влади

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.