Урядова програма "Доступні ліки"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення про порядок справляння земельного податку на території Берестівської сільської ради

УКРАЇНА

Берестівська  сільська  рада

шостого  скликання

сорок  шоста сесія

РІШЕННЯ

30 січня 2015 року                                                                     № 06

 

 Про  затвердження  Положення  про порядок  справляння земельного податку на території Берестівської сільської ради

 

     Керуючисьп.24  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  згідно пункту 10.2 статті 10 Податкового кодексу України, враховуючи  позитивін  висновки  постійної  комісії  сільської  ради  з питань  бюджету,  Берестівська  сільська  рада В И Р І Ш И Л А:

 

     1. Затвердити Положення про порядок  справляння земельного податку на території Берестівської  сільської  ради  Бердянського  району  Запорізької  області (додається)

 

     2.  Дане рішення оприлюднити у засобах масової інформації  не пізніше, як у десятиденний строк після прийняття рішення.

 

     3. Дане рішення надіслати до Бердянської об’єднаної податкової інспекції Головного управління Фіскальної Служби у десятиденний строк з дня оприлюднення.

 

     4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року.

 

     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

сільської ради з питань бюджету.

 

Берестівський  сільський  голова                               Н.М. Кушнір

                                                                                  

 

 

                                                                                    

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              рішення сесії селищної ради

                                                                              шостого скликання

                                                                              від 30.01.2015 р. № 06   

                                                                 

Положення

про порядок справляння земельного податку на території

Берестівської  сільської ради Бердянського району Запорізької області

 

1. Загальні положення

     Плата за землю є місцевим податком і впроваджується на території Берестівської сільської ради  Бердянського району на підставі пункту 10.1.1  статті 10, розділу XIIIПодаткового кодексу України та ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні».

2. Платники податку

     Платниками земельного податку є:

- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

- землекористувачі.

Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIYПодаткового кодексу України..

3. Об’єкт оподаткування

     Об’єктом оподаткування є:

-земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

- земельні частки  (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування

     - нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого пунктом 271.2 статті 271 Податкового кодексу України.

5. Ставка податку

     Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено ( незалежно від місцезнаходження) Ставка податку за земельну ділянку, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі-  1% від їх нормативної грошової оцінки;

- для сільськогосподарських угідь- 0,1% від їх нормативної грошової оцінки;

- ставка податку встановлюється у розмірі – 3% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання ( крім державної та комунальної  форми власності);

- для обслуговування житлового будинку та господарських споруд – 0,03 % від їх нормативної грошової оцінки.

6. Пільги щодо сплати земельного податку

     6.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних  осібвстановлюються статтею 281 Податкового кодексу України.

     6.2 Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

     Від сплати податку звільняються:

- платники, передбачені статтею 282 Податкового кодексу України;

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю або частково утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

     6.3 Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податкомвстановлені статтею 283 Податкового кодексу України.

7. Порядок обчислення суми податку

     Обчислення суми земельного податку відбувається на підставі статті 286 Податкового кодексу України.

8. Податковий період

     Базовим податковим ( звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

     Базовий податковий ( звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року ( для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

9. Строки сплати податку

     Строк сплати земельного податку визначений статтею 287 Податкового кодексу України.

10. Відповідальність і контроль

     Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України

Контроль за правильність нарахування, повнотою та своєчасністю сплати земельного податку здійснює до Бердянська об’єднана податковаї інспекція Головного управління Фіскальної Служби. 

 

 

Про головне

УРЯДОВА "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"

Децентралізація влади

1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

 

    

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.