Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 47, ст.532)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3677-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 17, ст.155
№ 3995-VI від 03.11.2011, ВВР, 2012, № 23, ст.238
№ 4496-VI від 13.03.2012, ВВР, 2013, № 2, ст.4
№ 4619-VI від 22.03.2012, ВВР, 2013, № 2, ст.10
№ 4710-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 8, ст.75
№ 4718-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.92
№ 4781-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.104
№ 4782-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.105
№ 4840-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.116
№ 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.550
№ 1193-VII від 09.04.2014}

Стаття 1. Затвердити Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (далі - Перелік) згідно з додатком (додається).

Термін "документ дозвільного характеру" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

{Частина третя статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1193-VII від 09.04.2014}

Документи дозвільного характеру, необхідність видачі яких встановлюється міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що не внесені до затвердженого цим Законом Переліку, видаються відповідно до міжнародних договорів.

Видача документів дозвільного характеру у сферах державного експортного контролю, державного регулювання ринків фінансових послуг, охорони державної таємниці (провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею), захисту економічної конкуренції та використання ядерної енергії здійснюється згідно із законами, що регулюють відносини у цих сферах.

Встановлення інших видів документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності може здійснюватися шляхом внесення відповідних змін до цього Закону.

Зміни до Переліку вносяться одночасно (разом) з внесенням змін до законів України, що регулюють відносини у цій сфері.

Необхідність одержання документів дозвільного характеру, встановлена законами, виникає виключно після внесення таких документів до Переліку, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

{Статтю 1 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 1193-VII від 09.04.2014}

Стаття 2. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Внести до частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128, № 46, ст. 547) такі зміни:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру";

доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України для їх приведення у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ,
19 травня 2011 року
№ 3392-VI

 

 

 

Додаток
до Закону України від 19 травня 2011 року
№ 3392-VI

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

 

Назва документа дозвільного характеру

Законодавчий акт України

1.

Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України

Закон України "Про ветеринарну медицину"

2.

Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)

Закон України "Про ветеринарну медицину"

3.

Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1, № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)

Закон України "Про ветеринарну медицину"

4.

Висновок державної екологічної експертизи

Закон України "Про екологічну експертизу"

5.

Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі

Земельний кодекс України, Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації"

6.

Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

7.

Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

8.

Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

9.

Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

{Пункт 10 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 11 виключено на підставі Закону № 4782-VI від 17.05.2012}

{Пункт 12 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

13.

Висновок щодо електромагнітної сумісності

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

14.

Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом

Закон України "Про страховий фонд документації України"

{Пункт 15 виключено на підставі Закону № 4781-VI від 17.05.2012}

16.

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

Водний кодекс України

{Пункт 17 виключено на підставі Закону № 4718-VI від 17.05.2012}

{Пункт 18 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 19 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

20.

Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу

Закон України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення"

21.

Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу

Закон України "Про тваринний світ"

{Пункт 22 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 23 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

24.

Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

25.

Дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу

Закон України "Про пестициди і агрохімікати"

{Пункт 26 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 27 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

28.

Дозвіл на вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

{Пункт 29 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

30.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

{Пункт 31 виключено на підставі Закону № 4718-VI від 17.05.2012}

32.

Дозвіл на виконання будівельних робіт

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

{Пункт 33 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

34.

Дозвіл на використання номерного ресурсу

Закон України "Про телекомунікації"

{Пункт 35 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

36.

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Закон України "Про природнозаповідний фонд України"

{Пункт 37 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

38.

Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка)

Закон України "Про мисливське господарство та полювання"

39.

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

40.

Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Закон України "Про відходи"

41.

Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

Земельний кодекс України

42.

Дозвіл на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду

Закон України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну"

{Пункт 43 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 44 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

45.

Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача

Лісовий кодекс України

46.

Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'ятки національного значення

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

47.

Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'яток місцевого значення

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

48.

Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Закон України "Про охорону праці"

49.

Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин

Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"

50.

Дозвіл на право ведення робіт, пов'язаних з діяльністю щодо охорони і вивчення археологічної спадщини

Закон України "Про охорону археологічної спадщини"

51.

Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України

Закон України "Про тваринний світ", Закон України "Про Червону книгу України"

52.

Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин

Закон України "Про тваринний світ"

53.

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

54.

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

Закон України "Про ветеринарну медицину"

55.

Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

56.

Дозвіл на проведення промислових випробувань дослідних і експериментальних зразків гірничошахтного устаткування та матеріалів, які застосовуються у шахтах і рудниках

Гірничий закон України

57.

Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

58.

Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках національного значення, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених пунктів

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

{Пункт 59 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

60.

Дозвіл на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

{Пункт 61 виключено на підставі Закону № 4496-VI від 13.03.2012}

{Пункт 62 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

63.

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Закон України "Про рекламу"

64.

Дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг

Закон України "Про автомобільні дороги"

{Пункт 65 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 66 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

67.

Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу

Закон України "Про тваринний світ"

68.

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів

Закон України "Про рослинний світ"

{Пункт 69 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

70.

Дозвіл на спеціальне водокористування

Водний кодекс України

{Пункт 71 виключено на підставі Закону № 4619-VI від 22.03.2012}

{Пункт 72 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 73 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

74.

Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

75.

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

Закон України "Про відходи"

76.

Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

Закон України "Про дорожній рух"

{Пункт 77 виключено на підставі Закону № 5404-VI від 02.10.2012}

{Пункт 78 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

79.

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів"

80.

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів"

81.

Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Закон України "Про ветеринарну медицину"

82.

Карантинний дозвіл (на імпорт або транзит)

Закон України "Про карантин рослин"

83.

Карантинний сертифікат

Закон України "Про карантин рослин"

{Пункт 84 виключено на підставі Закону № 4781-VI від 17.05.2012}

{Пункт 85 виключено на підставі Закону № 4840-VI від 24.05.2012}

{Пункт 86 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 87 виключено на підставі Закону № 4782-VI від 17.05.2012}

{Пункт 88 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 89 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 90 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

91.

Погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, здійснення будівельних та інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів

Кодекс торговельного мореплавства України

92.

Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

93.

Погодження відчуження або передачі пам'яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

{Пункт 94 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 95 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 96 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

97.

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів", Закон України "Про дорожній рух"

{Пункт 98 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 99 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 100 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 101 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 102 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 103 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 104 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 105 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 105-1 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

106.

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

{Пункт 107 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

108.

Погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг

Закон України "Про дорожній рух"

{Пункт 109 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 110 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 111 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 112 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

113.

Рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами

Лісовий кодекс України

114.

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

Земельний кодекс України

115.

Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

Земельний кодекс України

116.

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей

Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"

{Пункт 117 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 118 виключено на підставі Закону № 3995-VI від 03.11.2011}

{Пункт 119 виключено на підставі Закону № 3995-VI від 03.11.2011}

120.

Свідоцтво про уповноваження на право підприємства та організації чи їх окремого підрозділу проводити державні випробування і повірку засобів вимірювальної техніки та атестацію методик виконання вимірювань

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

121.

Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і V категорій складності

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

{Пункт 122 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 122-1 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 123 виключено на підставі Закону № 4781-VI від 17.05.2012}

124.

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності

Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

{Пункт 124-1 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 125 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 126 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

127.

Підтвердження на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування

Закон України "Про насіння і садивний матеріал"

128.

Спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством)

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

{Пункт 129 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

130.

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами

Закон України "Про нафту і газ"

{Пункт 131 виключено на підставі Закону № 4718-VI від 17.05.2012}

132.

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

Лісовий кодекс України

133.

Спеціальні дозволи на користування надрами у межах конкретних ділянок

Кодекс України про надра

134.

Фітосанітарний сертифікат

Закон України "Про карантин рослин"

135.

Фітосанітарний сертифікат на реекспорт

Закон України "Про карантин рослин"

{Пункт 136 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 137 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

138.

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

139.

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

140.

Форма реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

141.

Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікат на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

142.

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

{Пункт 143 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

144.

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою

Закон України "Про благоустрій населених пунктів".

144.

Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

145.

Дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України

Закон України"Про Червону книгу України"

146.

Дозвіл на проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

{Пункт 147 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

148.

Дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

149.

Дозвіл на утримання диких тварин у неволі

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

{Пункт 150 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 151 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 152 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Пункт 153 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

{Перелік із змінами, внесеними згідно із Законами № 3677-VI від 08.07.2011, № 4619-VI від 22.03.2012, № 4496-VI від 13.03.2012№ 4710-VI від 17.05.2012, № 4718-VI від 17.05.2012, № 4781-VI від 17.05.2012, № 4782-VI від 17.05.2012, № 4840-VI від 24.05.2012, № 5404-VI від 02.10.2012, № 1193-VII від 09.04.2014}

Публікації документа

 • Голос Українивід 16.06.2011 — № 108
 • Офіційний вісник Українивід 24.06.2011 — 2011 р., № 45, стор. 20, стаття 1824, код акту 57086/2011
 • Урядовий кур'єрвід 26.07.2011 — № 134
 • Відомості Верховної Ради Українивід 25.11.2011 — 2011 р., № 47, стор. 2002, стаття 532

 

U'>О�/ej��� � вісник Українивід 24.06.2011 — 2011 р., № 45, стор. 20, стаття 1824, код акту 57086/2011

 

 

 

 

 • Урядовий кур'єрвід 26.07.2011 — № 134
 •  

   

   

   


   

  • Відомості Верховної Ради Українивід 25.11.2011 — 2011 р., № 47, стор. 2002, стаття 532

     

  Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.