Публічна інформація, що знаходиться у володінні райдержадміністрації та підлягає оприлюдненню згідно з вимогами чинного законодавства

ПЕРЕЛІК

відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню Бердянською райдержадміністрацією

 

1.  Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери контактних телефонів (загального відділу), адресу офіційного веб-сайту та електронної пошти райдержадміністрації

2.  Перелік розпоряджень голови Бердянської райдержадміністрації, крім внутрішньоорганізаційних

3.  Перелік вхідних документів, які є у володінні апарту райдержадміністрації

4.  Перелік вихідних документів, які є у володінні апарту райдержадміністрації

5.  Інформація про систему обліку публічної інформації, якою володіє райдержадміністрація (відповідне розпорядження голови райдержадміністрації)

6.  Інформація про нормативно–правові засади діяльності райдержадміністрації: Конституція України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

7.  Регламент Бердянської райдержадміністрації

8.  Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрямки діяльності райдержадміністраціїрозпорядження про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації включно із схемою організаційної структури райдержадміністрації 

9.  Інформація про структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання:затверджені параметри районного бюджету та програми державного бюджету за КПКВК 7781010 на відповідний рік, звіти про виконання районного бюджету та програми державного бюджету за КПКВК 7781010 у відповідному році

10. Перелік та умови отримання адміністративних послуг, що надаються райдержадміністрацією, форми і зразки документів, розташування місць, де вони надаються, правила їх заповнення

11. Проекти регуляторних актів райдержадміністрації разом із відповідним аналізом регуляторного впливу

12. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрацією (громадська рада при райдержадміністрації)

13. Плани проведення та порядок денний засідань колегії райдержадміністрації

14. Плани роботи та порядок денний засідань Громадської ради при райдержадміністрації

15. Правила внутрішнього трудового розпорядку та розпорядок роботи райдержадміністрації

16. Вакансії, порядок та умови проходження оголошених апаратом райдержадміністрації конкурсів на заміщення вакантних посад

17. Графіки особистих прийомів громадян та особистих виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, графіки проведення "прямих" та "гарячих" телефонних ліній

18. Довідник робочих телефонів (номери службових телефонів та кабінетів) керівництва та посадових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації

19. Витяги з положень про структурні підрозділи апарату райдержадміністрації в частині функцій, повноважень та організаційної структури підрозділу

20. Порядок опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті райдержадміністрації

21. Зразки форм для подання запитів на отримання публічної інформації до Бердянської райдержадміністрації

22. Інформація про місце надання форм запитів та про спеціально відведене місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями

23. Звіти про задоволення запитів на публічну інформацію, які надійшли до апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації у відповідному періоді

24. Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік голови райдержадміністрації та його заступників

25. Інша інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлено чинним законодавством

26. Порядок оскарження рішень райдержадміністрації, дій чи бездіяльність її посадових осіб

27. Перелік публічної інформації, яка підлягає оприлюдненню райдержадміністрацією (відповідне розпорядження голови райдержадміністрації)

20. Переліки відомостей, що зберігаються у Бердянській райдержадміністрації та містять службову інформацію (відповідне розпорядження голови райдержадміністрації)

 

 

 

   

Бердянська районна державна адміністрація. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.